index

publications

It has become a tradition that you listen to the voices of the lack of teaching positions of the coagulation system, our company invites well-known authors who specialize in this field to share their practical knowledge and experience.

So far, we have released the following items:

"Badania układu hemostazy
w praktyce laboratoryjnej
"

dr Anna Raszeja - Specht

"Przeciwzakrzepowe
i prozakrzepowe działanie
układu hemostazy"

dr Bożenna Sawicka

"Diagnostyka laboratoryjna skaz krwotocznych.
Choroba von Willebranda"

dr Anna Raszeja - Specht

"Biochemiczne wskaźniki przebudowy kości, a monitorowanie metabolicznych chorób tkanki kostnej i ocena ryzyka złamań"

prof. Grażyna Odrowąż - Sypniewska

"A, B, C... Diagnostyki hemostazy"

prof. Milena Dąbrowska

Our certificates